Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013

iPhone5 bluetooth not working

Bluetooth in iPhone 5 is not working. It is not recognizing the bluetooth devices even though its turned on.


View the original article here

0 nhận xét:

Đăng nhận xét